[http://nl.wikipedia.org/wiki/Kameroen]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivoorkust]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_Niger]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Liberia]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Guinee-Bissau]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Mali]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Guinee]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Gambia_(land)]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Senegal]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Mauritania]
[./index.htm]
[./bestuur.htm]
[./activiteiten.htm]
[./jeugd.htm]
[./contact.htm]
[./fotogallery.htm]
[./westafrika.htm]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Ghana]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Togo]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Nigeria]
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Benin]
[./fotogallery.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
© Soyayya Vereniging                         Bevordering Participatie van West Afrikanen binnen de Nederlandse Samenleving
Kameroen
Ivor kust
Niger
Liberia
Guinea-Bissau
Mali
Guinea
Sierra leone
Gambia
Senegal
Mauritanië
The Flag of the Netherlands
Welkom by Soyayya Vereniging
Welcome to Soyayya Association
Participatie van West-Afrikanen in Den Haag en Omstreken
West-Afrika
Burkina Faso
Ghana
Togo
Nigeria
Benin
Doelstellingen
1. bevorderen sociaal-culturele
    integratie en participatie.

Culturele Participatie betekent voor onze organisatie; het zonder beperking kunnen deelnemen en meedoen aan de multiculturele samenleving. De West-Afrikaanse gemeenschap maakt net als elke andere bevolkingsgroep in Nederland deel uit de samenleving en zou dus ook vertegenwoordigd moeten zijn bij culturele gebeurtenissen en evenementen.

2. Verbeteren maatschappelijke kansen
Het maatschappelijk functioneren van individuen staat centraal bij Soyayya Vereniging. Het niet efficiënt kunnen functioneren binnen de samenleving kan leiden tot zelf verwaarlozing. Onze educatieve activiteiten zijn bedoeld om kansen te creëren op de  gebieden van Wonen, Werken en Onderwijs.
Wij stimuleren vrouwen, mannen en de jeugd om opleidingen en cursussen te volgen of deel te nemen aan projecten, welke kunnen leiden tot verbetering van hun posities binnen de samenleving.
Doelgroep
Mensen afkomstig uit de landen; Ghana, Togo, Burkina-Faso, Benin, Niger, Nigeria, Mali, Guinee, Siërra Leone, Liberia, Ivoor Kust, Senegal, Gambia, Mauritania, Cameroun en ook Nederlanders.

Hoewel de organisatie haar activiteiten in eerste instantie op deze specifieke doelgroep richt, staat zij ook open on samen te werken met alle bevolkingsgroepen en culturen (binnen de Nederlandse samenleving).
Waarom is Soyayyas Vereniging nodig?
Vereniging Soyayya is een initiatief van migranten afkomstig van verschillende West Afrikaanse landen die verblijven in Den Haag. De vereniging heeft als doel de positie van de doelgroep op het gebied van welzijn, Onderwijs, Gezondheidszorg, Sociale zekerheid, Werkgelegenheid, Belastingen etc. te verbeteren.
In het begin was het hoofddoel van de migratie brood in Nederland te verdienen en weer terug te keren naar het land van herkomst. Dit doel heeft de laatste jaren een ander karakter gekregen, van tijdelijk naar permanent verblijf. Men beschouwt Nederland sindsdien als zijn tweede land, en is dus niet meer van plan om terug te keren. Kinderen worden van het land van herkomst naar Nederland gebracht, of zijn hier geboren.
De hereniging van gezinnen eist aanpassingen binnen de gemeenschaps-structuur. Hierdoor is binnen de groep van migranten uit West Afrika behoefte ontstaan aan capabele vrijwilligers die zich met deze problematiek graag zouden willen bezighouden en informatie verstrekken en zodoende de positie van de leden van de groep zodanig te verbeteren dat zij als volwaardig burger hun plaats in dit land kunnen innemen
(aanpassing en integratie in de Nederlandse samenleving)
Hierbij wordt aandacht besteed aan Nederlandse taal cursussen, maatschappij-leer en voorlichting over belastingen, gezondheid, onderwijs en onderwerpen die in de actualiteit staan.
Ook wordt aandacht besteedt aan de vraag hoe men de komende generatie kan bijstaan.
Om een stevig fundament te leggen waarop de huidige en komende generatie in de toekomst kan terugvallen, is Soyayya in het leven geroepen.
Soyayya wil als het aanspreekpunt van de snel groeiende groep West Afrikanen die in Den Haag verblijven, fungeren